Marit Geluk – cineast in Oosterwold

“Oosterwold is een gebied waar bewoners idealen en dromen kunnen waarmaken. Dit inspireert mij omdat de opzet ervan volkomen haaks op de geplande stad staat als Almere. Juist nieuwe steden […]

Naamgeving Buitenplaats Oosterwold

De Naamgevingscommissie Openbare Ruimte Almere is akkoord gegaan met de straatnaamsuggestie ‘Buitenplaats Oosterwold’ voor het woonpark met 63 kavels voor initiatieven ten zuiden van de Tureluurweg. De naam is voor […]

Bedankt voor je inschrijving!