juni 2018


Oosterwold ontkiemt – ontmoetingsplein stadslandbouw

Zaterdag 23 juni vindt van 14:00 tot 18:00 uur voor het eerst het evenement Oosterwold Ontkiemt plaats. Op het erf van Boerderij Vliervelden aan de Goudplevierweg. Een inspirerend en groeizaam gebeuren over boeren in Oosterwold….