Afvalverwerking, een taak van de gemeente?

De gemeente staat in Oosterwold aan de zijlijn, of toch niet? Het proces van de verlening van een omgevingsvergunning en de bestemmingsplanprocedure verlopen volledig via de gemeente. Wil je een hoofdkavelweg aanleggen dan denkt en bepaalt de gemeente ook mee, te meer omdat een aansluiting op de hoofdwegenstructuur moet worden gemaakt. Voor de onderzoeken van archeologie en ecologie heb je bovendien met gemeentelijke diensten te maken. En in de toekomst, als Oosterwold groeit, zullen verkeerskundige aanpassingen nodig zijn, een zaak van de gemeente Almere en provincie Flevoland. Neem het kruispunt op de Vogelweg met de Tureluurweg en Kievitsweg. Hoe steken schoolgaande kinderen veilig over op een 80-kilometer weg die sommige automobilisten als een racebaan beschouwen. Een oversteek met verkeerslichten in de toekomst zal onontbeerlijk zijn, eigenlijk nu al.

Betrokkenheid heeft de gemeente ook vanuit een haalplicht bij afvalverwerking. Elk huishouden wordt hier voor aangeslagen. Kostenverlaging van afvalverwerking is alleen mogelijk als burgers zelf voor alternatieven zorgen. De grootste winst wordt behaald door minder afval, door bewuster met bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen om te gaan, door slimmer (her)gebruik van materialen. Organisch groenafval kan bijvoorbeeld tot voedzame stoffen worden gecomposteerd. Dus minder afval in de bak en meer zelfstandige verwerking ervan om tot een duurzaam Oosterwold te komen.

Hints. Met elkaar een houtversnipperaar voor tuinafval aanschaffen. Of met elkaar collectief papier en textiel voor goede doelen inzamelen. In mei van dit jaar hebben de besturen van VTZ, VTN en het Paradijsvogelbosje een rondleiding in het afvalscheidingsstation in Almere-Buiten gehad. De boodschap vanuit de gemeente: ’hoe kunnen we samenwerken’? Voorlopig heeft de gemeente voor de eerste pioniers die in Oosterwold wonen afvalbakken geplaatst, in het centrum van de Tureluurweg. Een tijdelijke situatie. Afgevaardigden van de verenigingen VTZ en VTN zullen in een werkgroep creatief in conclaaf gaan over duurzame en haalbare oplossingen voor afvalverwerking. Worden het zoals gebruikelijk meerdere afvalbakken naast de woning of komt er een alternatief of een en-en-situatie. Een interessante opgave.

bericht-160916-glasbak

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!