Akkerlandgedoe

Gaat het allemaal wel goed in Oosterwold?

Tot voor kort was er weinig aan de hand. Stippen voor een kavel worden gretig gezet en verdwijnen soms met de noorderzon. Vooral nadat de stipzetter inziet wat wonen in Oosterwold allemaal betekent, want bouwrijpe kavels zijn er niet, of je moet op een min-of-meer instap klaar initiatief intekenen. Verder rijden zandauto’s af en aan, er wordt gesondeerd, archeologen zijn bezig, en op enkele plekken wordt stevig gebouwd. Het lijkt allemaal zo mooi, maar in Oosterwold gaan dingen ook minder voortvarend, verlopen onvoldoende soepel en veroorzaken smetjes op het unieke ontwikkelingsidee.

Een noodkreet van een toekomstige bewoner op Mijn Alzio, het digitale platform van de Beheer Vereniging Buitenplaats Oosterwold: “Opnieuw is de vergunningverlening uitgesteld. Na 8 weken werden 4 weken toegevoegd voor aanvullende informatie. Toen de 4 weken na aanvulling voorbij waren werd opnieuw pas 10 dagen later gemeld dat 6 weken zijn toegevoegd voor het beoordelen van de aanvraag. Nu kom in tijdnood mbt de hypotheek aanvraag. Kan de termijn van 6 weken nog worden ingekort? Daarna nog een termijn van 6 weken voor bezwaar. Straks is de zomer voorbij. Om moedeloos van te worden. Wie helpt”. Tja, wie helpt? Dit is niet de enige noodkreet, er zijn er meer.

Zo voorspoedig Oosterwold in de belangstelling staat en groeit, zo moeizaam verlopen diverse processen. De druk op de gemeente is door het succes groot. Voor vergunningverlening is externe mankracht ingehuurd, dat was hard nodig. Ongenoegen vindt ook op ander terrein plaats. Bijvoorbeeld bij de aanleg van (eigen) kavelwegen. In Oosterwold moet je samenwerken en met je toekomstige buren communiceren om samen tot oplossingen komen. Samenwerken ook in financieel opzicht, want de aanleg en verantwoordelijkheid voor het bereikbaar maken van je kavel berust bij de bewoners zelf.

De gebiedsregisseur heeft daarbij een cruciale en verbindende rol. Maar helaas doemen er problemen op waarbij initiatiefnemers het volstrekt niet met elkaar eens zijn en de communicatie geheel niet, of zeer gebrekkig, is. Juristenwerk dus. Ook blijkt in de praktijk dat sommige initiatiefnemers over te weinig financiële draagkracht beschikken als het om een voorinvestering gaat. En bovendien snapt men zaken niet. Heel actueel: iemand heeft een kavel aan de Tureluurweg gekocht. Moet ruim € 5000,- aan de kas van de vereniging VTZ bijdragen anders wordt de kavel niet geleverd. Maar de betrokkene moet ook nog eens de weg vanaf de Tureluurweg zelf aanleggen en betalen. Bovendien moet de betrokkene voor die weg een aparte vereniging oprichten. Even doordenken, waarom € 5000,- betalen voor iets waar je nooit gebruik van maakt en ook nog eens de rest allemaal zelf moet doen en betalen. Dit kweekt niet alleen onbegrip maar ook frustratie. Wie heeft dit bedacht?

Ook niet leuk, Oosterwold wordt gestaag geconfronteerd met escalerende machtspelletjes. Misschien hoort het er allemaal wel een beetje bij, bij de onbekendheid van organische groei. Op Facebook en op blogs worden berichten geplaatst die even snel weer verdwijnen omdat de berichtgever er spijt van kreeg of even te kort had nagedacht. Ook tegenstrijdige berichten met afgunst naar partijen die bewoners ondersteunen. En dan lees je plotsklaps op zo’n blog dat berichtgever commerciële ondersteuning ook zelf gaat verlenen. Prima, maar probeer in berichtgeving dan wel consistent en eerlijk te zijn zonder boter op je hoofd.

Misschien gaat alles wel een beetje te snel in Oosterwold. Was de evaluatie net te vroeg. De aantrekkelijke grondprijs trekt veel mensen aan die zich onvoldoende beseffen dat met de processen van het bouwrijp en bereikbaar maken van een grondperceel aanzienlijke kosten zijn gemoeid. Dat het zetten van een stip op een plek ook consequenties heeft, want de kern is ‘de veroorzaker’ betaalt. Helaas niet op elke plek in Oosterwold en dat veroorzaakt wrevel. Tijd voor bezinning? Hoe dan ook, iedereen die zich in Oosterwold vestigt of er nauw betrokken bij is wil er toch het beste van maken, nietwaar? Er gaan gelukkig ook dingen goed, maar conflicten nemen helaas toe.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!