Archeologie in de grondprijs

Oosterwold krijgt langzaamaan meer gestalte, vooral in de directe omgeving van de Tureluurweg. Op de initiatievenkaart verschijnen en verdwijnen stippen, vooral als stipzetters naderhand alsnog opzien tegen de condities van Oosterwold, of dat ze de financiën niet rond kunnen krijgen. Knelpunt dat leeft is vooral het risico dat kleeft aan het vereiste archeologische onderzoek en soms ook de aanleg van de kavelweg om de aangekochte kavel bereikbaar te maken. Afhaken komt ook voor als er onvoldoende rekening wordt gehouden met noodzakelijke voorinvesteringen zolang de kavel nog niet officieel is geleverd.

De onzekerheid van archeologie wordt door het Bestuurlijk Overleg Oosterwold (BOO) onderkent. Op 20 juni heeft BOO het besluit kenbaar gemaakt dat archeologische onderzoeken niet meer door de kavelkopers hoeven worden verricht, maar dat de gemeente dit op zich neemt. Lopende onderzoeksopdrachten kunnen door initiatiefnemers worden afgerond. Nieuwe initiatieven vallen onder het nieuwe regime. De kosten van de onderzoeken worden in de – aan te passen – grondprijs opgenomen. Onzekerheid en slapeloze nachten worden met de nieuwe aanpak enigszins geëlimineerd.  Informatie is te vinden op www.maakoosterwold.nl  (bericht van de gebiedsregisseur op 22 juni 2017).

Ook de hoofdkavelwegen in de grondprijs?

Een appèl aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold: is het niet zinvol als de gemeente ook de hoofdkavelwegen in de akkervelden aanlegt waaraan initiatiefnemers met hun plannen kunnen aan- en inhaken. Hiermee zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, maar ook deze kosten zouden in de grondprijs kunnen worden verwerkt. Het voordeel is dat zogenaamd wegengedoe tussen buren en binnen verenigingen grotendeels wordt voorkomen. De optimale vrijheid van Oosterwold wordt met zo’n maatregel wel aangetast, maar in de praktijk blijkt dat mensen ook naar structuur snakken. Het financiële risico voor de gemeente zal bij een voorzichtig veld-na-veld beleid laag zijn en voorinvesteringen kunnen eventueel al bij het zetten van een stip direct op de initiatiefnemer worden verhaald. De stipzetter weet dan ook waar hij aan toe is en vrijblijvendheid wordt gereduceerd. Het is maar een idee dat het waard is te onderzoeken. Het totaal zelfvoorzienende karakter van Oosterwold wordt er wel enigszins mee aangetast, maar toch…

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!