Binnenkort grondprijs verhoging?

Tot 7 maart 2016 betaalde je voor een woonkavel in Oosterwold nog € 28,71  per vierkante meter – opgebouwd uit € 16,52 aan grondkosten en € 12,19  aan exploitatiekosten. De exploitatiekosten, ook wel bekend als verhaalkosten, zijn gekoppeld aan de kosten van de Werkmaatschappij Oosterwold en worden bovendien voor eventuele toekomstige bovenwijkse voorzieningen in Oosterwold gereserveerd. De exploitatiekosten hebben betrekking op de Anterieure Oveerkomst (AO) die elke koper aangaat voor de verwerving van grond. Voor alle duidelijkheid, voor de ‘kale grondprijs’ van € 28,71 wordt landbouwgrond gekocht die nog via een procedure naar woongrond moet worden bestemd. Vervolgens komen er nog allerlei kosten bij voor de ontsluiting van de kavel en bouwrijp maken ervan. Afhankelijk van de grootte van de kavel, en uiteraard de wensen van de koper, moet bij voor Oosterwold kleinere woonkavels tussen de 1000 m2 en 2000 m2 al gauw met een vermenigvuldigingsfactor van ongeveer twee rekening worden gehouden. Vanuit de eerste ervaringscijfers kan worden gesteld dat een stuk grond van bijvoorbeeld € 60.000, in de praktijk bouwrijp met de meest gangbare voorzieningen al gauw op € 120.000 kan komen of zelfs meer.

Op 7 maart werd de prijs van woonkavelgrond substantieel van € 16,52 naar € 27,89 verhoogd. De exploitatiekosten bleven gelijk. De huidige ‘kale’ prijs van een vierkante meter bedraagt nu dus € 40,08 per m2. Ten opzichte van de oude prijs een verhoging van 40 %. Op de prijs wordt op dit moment geen BTW of overdrachtsbelasting geheven. Het Bestuurlijk Overleg Oosterwold heeft bij de prijsverhoging gemeld dat in principe in 2019 weer een taxatie van de grondprijs plaatsvindt, met de kanttekening dat door marktconformiteit een eerdere hertaxatie  mogelijk is. Deze kanttekening moet worden gezien in het licht van de status van de woon- en grondmarkt. De exploitatiekosten werden op 7 maart niet verhoogd, maar het Bestuurlijk Overleg Oosterwold heeft wel gemeld dat de actualisatie hiervan nog in 2016 zal plaatsvinden, naar verwachting in het najaar van 2016, dus binnenkort. De interne besluitvorming wordt eerst aan de gemeenteraden van Almere en Zeewolde voorgelegd. Tot dat moment wordt de huidige exploitatiebijdrage bij het tekenen van de Anterieure Overeenkomst gehandhaafd, echter de kans bestaat dat de totaalgrondprijs binnenkort zal zijn verhoogd.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!