Bouwhekwerk is verplicht

Op meerdere locaties vinden in Oosterwold bouwactiviteiten plaats. In de afgegeven omgevingsvergunning voor de bouw van de woning wordt melding gemaakt dat voor veiligheidsredenen om elke bouwplaats een hekwerk moet zijn geplaatst. Het hekwerk mag worden verwijderd zodra de steigers zijn verdwenen en de woning wind- en waterdicht afsluitbaar is. Dit is de gebruikelijke gang van zaken omdat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de bouwplaats bij de gemeente ligt. Met elkaar is het ook mogelijk een hele straat af te sluiten. Omdat Oosterwold als doe-het-zelf gebied wordt gerealiseerd zou de verantwoordelijkheid ook bij de initiatiefnemers zelf kunnen liggen. Hierover hebben de bestuurlijke ambtenaren nog geen besluit genomen. Vooralsnog dienen initiatiefnemers zich daarom aan de plaatsing van hekwerken te houden. De kosten daarvan hebben impact op het bouwbudget. Dit geldt eveneens voor rijplaten om het wegzakken van zware bouwvoertuigen tegen te gaan en het aanbrengen van zand op de bouwplek, de meeste bouwers eisen dit.

 

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!