Buitenplaats Oosterwold – nog enkele kavels in verkoop

Begin dit jaar startte de bouw van de eerste woningen op Buitenplaats Oosterwold. De eerste bewoners wonen er inmiddels en 22 woningen zijn in aanbouw, nu ook in de tweede fase. De Buitenplaats is ingedeeld met 63 royale vijver- en randkavels. Kopers zijn volkomen vrij in de keuze van hun woning. Nog drie laatste kavels zijn in verkoop (twee randkavels van 1424 en 1547 m2 en een vijverkavel van 1405 m2). De kosten bedragen tussen de € 154.500 en € 185.640.

Kavels snel beschikbaar

Deelnemen aan Buitenplaats Oosterwold betekent dat de kavels – grotendeels bouwrijp – vrijwel direct na het verlenen van de omgevingsvergunning beschikbaar zijn. Inclusief individuele behandeling afvalwater, parkweg, waterhuishouding en aansluiting op nutsvoorzieningen. Bomen en struiken worden in het najaar van 2018 geplant, deze zijn in de prijs begrepen. Voordeel is bovendien dat kopers het proces richting aanvraag omgevingsvergunning direct kunnen starten, er bestaat bijvoorbeeld geen wachttijd voor het zetten van een stip voor een stuk grond in Oosterwold. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor het zetten van een stip bijna een half jaar. Op de Buitenplaats is er geen onzekerheid, je weet direct wat je koopt. Informatie: www.buitenplaatsoosterwold.nl en voor een kavel http://www.leukehuizen.nl/Emile-Durkheimweg-Buitenplaats-Oosterwold-0ong-ALMERE-3042277.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!