Buitenplaats Oosterwold

Op 22 april tekenden de eerste 30 deelnemers van de eerste fase van Buitenplaats Oosterwold in Informatiecentrum Oostvaarders aan de Oostvaardersplassen met gebiedsregisseur Ivonne de Nood een anterieure overeenkomst. Buitenplaats Oosterwold, een ontwerp van landschapsarchitecten Loos van Vliet uit Haarlem,  komt met een oppervlak van 11 hectare en 61 kavels aan de zuidkant van de Tureluurweg te liggen. Het archeologisch onderzoek heeft voor het grootste deel van het plan al plaatsgevonden en de eerste sonderingen van de eerste fase zijn dit voorjaar verricht. Het sonderingsprogramma wordt voortgezet zodra de pachter de peterselie die nu op het land staat heeft geoogst. Aanstonds tekent weer een groep deelnemers met de gebiedsregisseur hun anterieure overeenkomst. De meeste kavels van de tweede fase zijn ook al bezet of gereserveerd. Op de Buitenplaats is men geheel vrij in wat men wil bouwen. In het voorjaar van 2017 zullen de eerste bewoners op Buitenplaats Oosterwold wonen. Op zaterdag 17 september vindt een Buitenplaats Oosterwold presentatie plaats. Aanmelden: info@buitenplaatsoosterwold.nl.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!