actueel

Watersysteem Oosterwold

Elke nieuwe bewoner in Oosterwold moet bij de bouwaanvraag een watervergunning overleggen, dit is verplicht. Waterschap Zuiderzeeland verleent die vergunning en ziet toe of alles conform het kavelontwerp en de afspraken wordt uitgevoerd. De vergunning…


Bouwen met stro

Strowonen betekent in de kern bouwen met ecologisch verantwoorde materialen voor het verblijven in een gezond binnenklimaat. De opbouw van een strowoning bestaat uit een constructie van met stro gevulde damp-open met houten of kalk…


Sharon Dijkstra komt uit Haagse kast

Opmerkelijk, oud staatssecretaris Sharon Dijkstra (PvdA) klapt recent uit de school over de Lelystad-Airport plannen. Dagblad De Stentor beschikt over geluidsopnamen met uitspraken dat er ernstige fouten in de onderzoeken zitten. De fouten die in…Notaris spin in web bij grondoverdracht

Wanneer je hebt besloten een kavel in Oosterwold te kopen, komt veel op je af. Zo zijn er praktische zaken die moeten worden uitgewerkt en financieel zal alles op orde moeten worden gebracht. Daarnaast krijg…


Compost, voedsel voor moestuin

Kortgeleden is Irene Mouthaan de Compost Company Cooperatief U.A. gestart. Een jong Almeers bedrijf dat ├ęchte Almeerse compostproducten maakt. Wormencompost, bokashicompost (“Compashi”), schimmelcompost, mulch, kruidengieren en nog veel meer. Het principe van de voortbrengketen van…


Inspectie Waterschap

Waterschap Zuiderzeeland is in Oosterwold begonnen met de inspectie van de werking van de afvalwatersystemen. Uit elke controleput, meestal na een helofytenfilter, wordt voor vier verschillende laboratoriumonderzoeken watermonsters getapt. De resultaten worden vergeleken met de…Nieuwsbrief Team Oosterwold

Op 19 oktober heeft de gebiedsregisseur een nieuw bericht verspreid met belangrijke informatie over tal van onderwerpen die in Oosterwold spelen. Nieuwsbrieven van dit jaar zijn hier te vinden. Enkele punten. Het inpassingsplan van het…


Pret-2, wachten

Een perceel grond in Oosterwold kopen biedt een prettig vooruitzicht. Een lang gekoesterde wens van landelijk buiten leven in combinatie met het kweken en oogsten van eigen groenten en fruit gaat ermee in vervulling. De…