nuttig

Verwarming – wat kan wel en wat niet

Een HR-combiketel op gas, het meest toegepaste en goedkoopste systeem voor verwarming en warm water in Nederland, kan niet. Want in Oosterwold komt geen gas. Wel elektra, de eerste bewoners in Oosterwold zijn er sinds…Tureluur – Tringa Totanus

Waar komt Tureluurweg vandaan? We hebben de toelichting bij de schoolplaat Bos- en Weidevogels van Dr. M.A. IIsseling uit 1954 erbij gehaald. “De Tureluur (tringa totanus) is een algemene broedvogel van laaggelegen vochtige weiden, heide…


Zand als kostenpost

De roeping van architecten en bouwers start vaak met een blokkendoos, Meccano of Lego uit de kinderjaren. Of met een emmertje en een schepje om een zandkasteel te bouwen. Van zand werd in latere jaren…


Tuinkas: wel of geen stadslandbouw?

Valt een tuinkas nu wel of niet onder stadslandbouw? Het is toch een functionele productiemachine, een broeikas voor voedsel nietwaar. Moet zo’n kas als een bouwobject op het woonerf worden gezet, binnen het kader van…


Afvalverwerking, een taak van de gemeente?

De gemeente staat in Oosterwold aan de zijlijn, of toch niet? Het proces van de verlening van een omgevingsvergunning en de bestemmingsplanprocedure verlopen volledig via de gemeente. Wil je een hoofdkavelweg aanleggen dan denkt en…


Woongroep stichten

Groepen van vrienden of gelijkgestemden opperen dikwijls het idee – meestal tijdens een feestje en een glas wijn – gezamenlijk een woongroep te vormen. De voordelen kan je zo bedenken, vooral vanuit deeleconomie en sociale…


Post wordt bezorgd

Meermaals komt de vraag naar boven ’wordt in Oosterwold wel post bezorgd?’. Want in sommige buitengebieden in Nederland moeten poststukken soms ergens worden afgehaald, of staan brievenbussen op één plek opgesteld, bijvoorbeeld in een duurzame…


Boeken zelfvoorzienend leven

Zelfvoorzienend duurzaam wonen en leven in combinatie met stadslandbouw is een belangrijke pijler van Oosterwold. Vader en zoon Dick en James Strawbridge presenteerden niet alleen de BBC serie ‘It’s Not Easy Being Green’, maar hebben…


Binnenkort grondprijs verhoging?

Tot 7 maart 2016 betaalde je voor een woonkavel in Oosterwold nog € 28,71  per vierkante meter – opgebouwd uit € 16,52 aan grondkosten en € 12,19  aan exploitatiekosten. De exploitatiekosten, ook wel bekend als…