colofon

Je wilt iets kwijt, je hebt een nieuwtje of een berichtje

Mail dit aan het redactieadres. We beschouwen het en redigeren of comprimeren het eventueel zonder de essentie van de inhoud aan te tasten. We gaan van onpartijdige berichten uit, de webportal is geen forum. We plaatsen het al dan niet met een aangeleverd beeld. Het adres: mail@oosterwold.info.

Je wilt als (commerciƫle) dienstverlener een publicatie op deze webportal met een doorlink naar je website plaatsen

We bieden ruimte voor publicaties van commercieel getinte initiatieven of voor diensten die voor Oosterwold relevant zijn. We plaatsen deze voor een bepaalde periode tegen een alleszins redelijke vergoeding. Wij houden ons het recht voor publicaties die niet in het belang van Oosterwold zijn te weigeren. Het adres: mail@oosterwold.info.

Disclaimer

Oosterwold.info pretendeert niet compleet te zijn. Er wordt veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van informatie en diensten zullen regelmatig worden ververst met nieuwe dienstverleners. Ondanks alle zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie op deze webportal onvolledig of onjuist is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.