De Bouwbieb – (in)formatie van bouwgroepen

En toen stond er eind 2016 ineens een donkergrijze containerunit in Oosterwold: De Bouwbieb aan de Auguste Comteweg 15. Met een grote verzameling boeken over wonen, bouwen en leven, over bouwmaterialen, architectuur, zelfvoorzienend en duurzaamheid en over het inrichten van een (moes)tuin. De Bouwbieb is intussen ontdekt. Er worden ateliersessies georganiseerd, er vinden bijeenkomsten met initiatiefnemers en verenigingen plaats en er worden presentaties gehouden over integrale collectieve initiatieven waarbij bouwgroepen worden geformeerd.

Ook de overheid maakt van De Bouwbieb gebruik. De gemeente Almere heeft er al enkele bijeenkomsten georganiseerd. Recent was de Programmaraad Omgevingswet present en zowel Rijkswaterstaat als Waterschap Zuiderzeeland hebben er brainstormsessies gehouden. Vanaf eind april zal De Bouwbieb regelmatig in de weekenden voor informatie open zijn (let op het bord ‘open/gesloten’). Wil je je in Oosterwold vestigen en wil je meedoen aan een bouwgroep, ga dan naar www.woneninoosterwold.nl en vul het formulier in. Ook is een individuele afspraak mogelijk.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!