Een bouwgroep maakt het eenvoudiger – zelfstandig een kavel kopen met gezamenlijke aanpak

Mensen die als particulier opdrachtgever zelf hun huis op een vrije kavel willen bouwen hebben over ’t algemeen weinig keuze. In Almere kan men kiezen uit een bouwrijpe kavel in bijvoorbeeld Poort, of uit een perceel grond in Oosterwold waar je zelf moet zorgen voor het bouwrijp en bereikbaarheid maken. Bij bouwrijp maken komt veel kijken. Je moet allerlei procedures doorlopen, onderzoeken laten verrichten, vergunningen aanvragen, ontwerpen met percentages (laten) maken en infrastructuur aanleggen. Vanaf de prille start van Oosterwold biedt Wonen in Oosterwold BV (WIO) daarbij ondersteuning en hulp. Zowel bij individuele kavels als bij min-of-meer instapklare initiatieven (leefomgevingen) waarbij bewoners als mede-initiatiefnemer nog heel veel vrijheid genieten.

Vanuit voortschrijdend inzicht, en met heel veel vrijheid voor mensen die zich in Oosterwold willen vestigen, is WIO gestart met het formeren van bouwgroepen. De lancering op 4 maart bij de Rabobank Almere werd druk bezocht. Onder begeleiding van WIO verwerven de deelnemers individueel hun kavel van de overheid en met elkaar – mede om kostenvoordelen te behalen – worden alle relevante processen doorlopen. Deelnemers hebben alle keuze van kavelgrootte, vorm en ligging en ook alle vrijheid van keuze voor de woning die ze willen realiseren. WIO maakt het, samen met een aantal experts met veel kennis, kunde en Oosterwold ervaring, deelnemers makkelijker zich in Oosterwold te vestigen. De grond wordt altijd rechtstreeks van de overheid afgenomen. De eerste groep is zo goed als geformeerd en start in mei. Vanaf eind april worden nog enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd. De aanpak gaat uit van ‘integrale collectieve gebiedsontwikkeling’. Aanmelden kan via het formulier op www.woneninoosterwold.nl

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!