ERF BV – Roy Michielsen, onze agrarische buurman

Erf BV is het grootste particuliere biologische landbouwbedrijf van Nederland en teelt verschillende gewassen op bijna 2000 hectare grond in Flevoland, waarvan een groot deel in Oosterwold. Twintig jaar geleden startte Erf met 3700 hectare in de wetenschap dat het bedrijf door transformatie van gronden voor stadsuitbreiding en woningbouw niet zou groeien, maar zou krimpen. Het bedrijf is daardoor een flexibele exploitant van gronden die langere of kortere tijd worden beteeld. Ondanks de krimp van gronden doet Erf het ieder jaar beter door het aangaan van samenwerkingen en het bieden van meer toegevoegde waarde op de geteelde producten. Rode bietjes worden in samenwerkingsverband bijvoorbeeld gekookt en verpakt en liggen vervolgens in de schappen van Albert Heijn.

Roy Michielsen, medewerker van Erf en aanspreekpunt voor Oosterwold: “Erf maakt gebruik van de nieuwste technieken en productiematerialen. Met onze samenwerkingspartners leveren we een belangrijke bijdrage aan duurzame voedselproductie. We gebruiken wieders die gewasplanten herkennen zodat schoffelmessen eromheen bewegen. We zetten bijvoorbeeld rubberen banden in die uit biologische plantaardige olie zijn geproduceerd. We zien ons niet alleen als grootschalige teler van smaakvolle biologische producten, maar realiseren ons ook dat we een maatschappelijke rol vervullen”.

Voor Erf krimpt de grond in Oosterwold snel. Zolang gronden niet uit de pacht zijn gehaald wordt er nog volop geproduceerd. Erf verzoekt bouwers (lees initiatiefnemers) dan ook voorzichtig met bouwafval om te gaan. Stukjes plastic of weggewaaid piepschuim kunnen een groot deel van de oogst bederven. Erf wil een goede buurman zijn en verwacht dan ook wederkerigheid. Als grond uit de pacht is gehaald en lange tijd ‘stil ligt’ dan wil Erf graag tegen aanvaardbare prijzen de grond klepelen (maaien) en inzaaien met een groenbemesting zodat de grond in ieders belang onkruidvrij kan worden gehouden.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!