In de rij voor een kavel

Vanaf medio 2013 kon iedereen voor het verkrijgen van een stuk grond in Oosterwold overal een stip op de gebiedskaart zetten. De kaart was nog maagdelijk. Het werd toegelaten een stip te verplaatsen of lang te laten staan. Wachtrijen waren er niet en in de opstarttijd van Oosterwold moest door de eerste pioniers veel worden geregeld. Voor hen een ware zoektocht, ook voor alle bij Oosterwold betrokkenen van de gemeente, de nutsbedrijven en het Waterschap. Naast de pioniers – eigenlijk de die-hards – groeide de groep van afwachtende kat-uit-de-boomkijkers. Zij lieten de durfals graag voorgaan.

Niet voor iedereen haalbaar

De tijden zijn veranderd. De periode van klakkeloos zetten van een stip op de plek waar je je in Oosterwold wilt vestigen is voorbij. Oosterwold krijgt met kavelwegen gestaag meer gestalte en er vestigen zich steeds meer mensen. Het wordt drukker en het bosrijke gebied nabij de Tureluurweg loopt vol. Onzekerheden en ruwe kantjes over zelfvoorzienend slijten langzaamaan. De bekendheid van Oosterwold neemt toe, ook in de regio ‘t Gooi en Amsterdam. De mogelijkheden van landelijk en relatief betaalbaar wonen op een royale kavel met stadslandbouw is juist daar vrijwel onmogelijk.

Oosterwold komt voor velen dichterbij. In de praktijk blijkt het toch niet voor iedereen weggelegd. De lage grondprijs trekt veel mensen aan, maar daarmee is men er nog lang niet. Afhankelijk van de grootte van de kavel moet de ‘kale’ grondprijs zeker met een factor 1,3x tot 3x worden verhoogd. Dan pas is er sprake van een bouwrijpe kavel inclusief afvalwaterzuivering,  grondverzet, medefinanciering van de (hoofd)kavelweg, kosten voor ontwerpen en vergunningen et cetera. De kostenteller daarvan gaat na het zetten van een stip al snel lopen. Tot aan de notariële levering van de grond zijn de meesten al zo’n € 20.000,- kwijt. Geen probleem als je het geld ter beschikking hebt of consumptief kan lenen. Als je er goed voor bent lenen banken je het geld en zetten ze de lening na de grondlevering over in de hypotheek.

Grote verschillen in grondprijs

Voor een ten opzichte van Oosterwold bescheiden vrije kavel op de Anna’s Hoeve in Hilversum bestaat ook enorme belangstelling, de prijs wordt bij opbod bepaald. De kavels zijn schaars en bijna uitverkocht. Vlak voor De Stichtse Brug aan de A27 wordt De Blaricummermeent gerealiseerd, op 10 minuten afstand van Oosterwold. Een bouwrijpe kavel van ongeveer 600 m2 komt daar op ruim € 400.000,-. In Oosterwold ‘kaal’ op € 24.000,- plus de kosten van het bouwrijp maken. In Oosterwold bestaat geen welstand, in De Blaricummermeent moet men een woning  conform een beeldkwaliteitsplan realiseren. Aangetekend moet worden dat van de bruto 600 m2 in Oosterwold wel een deel voor de kavelweg moet worden gereserveerd en dat 50% met stadslandbouw moet worden ingevuld. Geen punt, dan koop je wat meer grond en kom je netto op dezelfde mogelijkheden van elders en mag je zonder welstand met alle vrijheid je werkelijke gedroomde huis bouwen.

Wachten voor het zetten van een stip

Terug naar de stip. Daar waar vrije kavels schaars zijn liggen kopers soms dagen in slaapzakken in de rij voor het bemachtigen van een kavel. Vooral in de grote steden en onlangs ook in de B-Passage van Stadhuis Almere voor een aantal Ibba-kavels en kavels in Nobelhorst. Een kavel kopen in Oosterwold gaat ook niet meer van zo. Eerst een intake invullen en aan Team Oosterwold sturen, daarna een presentatie van de gebiedsregisseur bijwonen (vereist) en vervolgens kan een stip worden zetten. Voor het bijwonen van zo’n presentatie bestaat op dit moment ook een rij. Met een beetje geluk kan je er over drie presentaties bij zijn. Bovendien is het zetten van een stip niet meer zo vrijblijvend als voorheen en niet onbelangrijk: wie het eerste komt wie het eerste maalt. Best spannend als je al een locatie in je hoofd hebt en een ander gaat ermee vandoor.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!