Meeste IBA systemen in Oosterwold voldoen nog niet

Voor de behandeling van afvalwater gaat het Waterschap in Oosterwold akkoord met een IBA-3B systeem. Op 25 september presenteerde gemeente Almere op het Stadhuis de resultaten van de eerste metingen aan een gezelschap van bewoners, leveranciers en betrokkenen van het Waterschap en de gemeente. Werner Brouwer, gebiedsregisseur, meldde dat op dit moment 66 van de ongeveer 80 IBA systemen nog niet aan de normen voldoen. De gemeente heeft een zorgplicht en heeft daarom Centrum Expertise Water Technologie (CEW) de opdracht verleent te onderzoeken waarom de normen nog niet worden gehaald. Een tussenrapportage van acht metingen werd gepresenteerd. Begin november worden conclusies getrokken, het is dan wel nodig dat gebruikers van een IBA zich met spoed bij CEW voor een meting van hun systeem aanmelden (oosterwold@cew-leeuwarden.nl). De meting is gratis en geeft informatie voor de oplossingen die in ieders belang zijn. Indien het systeem na mogelijke aanpassing straks nog niet voldoet, bestaat het risico van een boete van € 2500. Tot het onderzoek behoren de meting van het vervuilde afvalwater in de bezinkput (influent) tot en met gezuiverde afwaterwater (effluent), al dan niet via extra zandfiltratie van een helofytenfilter. CEW meldde dat in Oosterwold zeer milieubewuste mensen wonen en dat het huidige probleem van het te hoge nitraatgehalte zeer zeker niet aan de bewoners ligt. Leverancier Wetlantec heeft intussen rigoureuze maatregelen genomen door alle helofytenfilters die voor 2018 zijn aangelegd volledig opnieuw aan te leggen.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!