Mensen zijn uit op structuur – wonen in Oosterwold zonder al te veel gedoe

Een beperkte groep mensen is volledig vrij in denken, handelen en doen. Niet verwonderlijk want structuren bepalen allerlei routes. Dit begint van jongs af aan. Neem de dagindeling en tijdstippen van ontbijt, lunch en diner. Mensen richten zich daarnaar. Neem de school- en carrièreplanning. Of neem een verkeersweg die door gewoonterecht bijna blindelings kan worden gevolgd. En nog een, neem een agenda, ook een voorbeeld van structuur. Dagen, maanden, uren, plaatsen en afspraken geven structuur aan tijdbesteding, je ziet waar en hoe laat en wanneer je ergens moet zijn. Handig toch? In Oosterwold is het even anders. Oosterwold is een blanco blad dat met veel creativiteit van bewoners zelf wordt ingevuld. Je moet afwijken van platgetreden paden en dat is voor velen niet gemakkelijk. Het gezegde onbekend maakt onbemind is in Oosterwold volop van toepassing.

Toppunt van een platgetreden pad is een nieuwbouwwijk. Alles is naar verwachting aanwezig. Planologen en ruimtelijke techneuten hebben alles voorbedacht. Zonder dat men er notie van heeft zijn onderzoeken naar archeologie, de bodemgesteldheid en ecologie verricht. De riolering, straatverlichting, stoepen, parkeerplaatsen, bluswaterputten en bestrating zijn aangebracht. Alles is voor je bedacht en al uitgevoerd. Handig, we weten niet anders. Alle structuur is aanwezig, je kan er zo een huis neerzetten en op de nutsvoorzieningen aansluiten.

In Oosterwold is het even anders. Niet een klein beetje zelfs, want alles moet zelf worden gedaan. De voortbrengketen van zowel leefomgeving als huis is gekanteld in een pure vorm van ketenomkering. Niet de gemeente of een projectontwikkelaar bepaalt, maar de eindgebruiker bepaalt, organiseert en voert uit. Dit is niet iedereen gegeven. De problematiek van infrastructuur en het doorlopen van allerlei procedures is bij weinigen bekend. In de praktijk niet eenvoudig. Structuur moet zelf worden gecreëerd, ook voor de nutsbedrijven. Vitens, Liander en Reggefiber zijn opschalen van leidingen nog wel gewend, maar de onbekendheid met organische ontwikkeling en de capaciteit van toekomstige bewoners zijn een knelpunt. Ook nutsbedrijven willen het liefste structuur, dit geldt eveneens voor het Waterschap Zuiderzeeland.

Oosterwold is een prachtige leefomgeving. Waar kan je in de Randstad, in het buitengebied van Almere en het Gooi, tegen een alleszins redelijke prijs nou landelijk op een royale kavel wonen? Uitsluitend in Oosterwold, maar dan moet je wel een aantal hobbels nemen. De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor de structuur, en in de praktijk blijkt het dat dit niet meevalt. Wonen in Oosterwold BV (WIO) helpt belangstellenden. Biedt via participatieprocessen structuur, begeleidt processen en procedures, en zorgt ervoor dat degenen die zich graag in Oosterwold willen vestigen dit ook daadwerkelijk kunnen doen. Met zelfstandige kavelverwerving en binnen een bouwgroep die alles met elkaar aanpakt. WIO begeleidt met experts de groep, zorgt voor de kavelontwerpen, onderzoeken en procedures. Besluiten worden gezamenlijk genomen. Elke deelnemer is vrij in de vorm, grootte en ligging van zijn kavel en ook volkomen vrij in de keuze van zijn huis. Door collectiviteit kunnen aanzienlijke prijsvoordelen worden behaald. Belangstelling om in een bouwgroep deel te nemen, ga naar www.woneninoosterwold.nl en vul het formulier in.

 

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!