Nieuw bestemmingsplan – een derde akte volgt

De eerste akte van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Oosterwold vond op 1 september 2016 in de Raad van Almere plaats. We deden daar verslag van. De tweede akte speelde zich op 22 september jl. af en duurde slechts dertig minuten. Een motie en een amendement voor het behoud van de weidegronden langs de Paradijsvogelweg werden door het CDA en de PVV ingediend. Alle politieke partijen begrepen de zorgen van de bewoners die hun hobby met paarden en pony’s mogelijk in de toekomst niet meer zouden kunnen uitoefenen. Tussentijds heeft wethouder Tjeerd Herrema met enkele bewoners gesproken en deed daar verslag van. Er zijn uitwegen meldde Herrema, “we bieden de bewoners de weiden te koop aan, de prijs is nog onbekend. Wel binnen de spelregels van Oosterwold maar dan zonder bebouwing. De huidige functie kan dan behouden blijven”.

Een voorstel is in de maak, de bewoners gaan dat vervolgens met de achterban bespreken. Voldoende reden de besluitvorming op de schorten, de politieke partijen willen de situatie eerst binnen hun fracties bespreken. Kortom, er komt een derde akte, waarschijnlijk op 29 september a.s. De kans is groot dat dan definitief wordt besloten en een vierde akte achterwege kan blijven. Of misschien toch niet? Na vaststelling gaat het besluit eerst naar de provincie. Na enkele weken wordt het besluit voor zes weken ter inzage gelegd. Als geen bezwaren binnenkomen zal het Omgevingsplan, zoals het ook wel wordt genoemd, vermoedelijk in januari 2017 in werking treden. De huidige bestemmingsplanprocedure van 32 weken (26 weken plus een beroepstermijn van 6 weken) wordt dan verkort naar 14 weken (8 weken plus 6 weken ter inzage). Onderzoeken, onderbouwingen, plantekeningen met percentages en meerdere vergunningen blijven van kracht, maar het zal zeker makkelijker en vooral sneller worden. Maar mocht er een bezwaar worden ingediend, dan volgt een vierde akte en kunnen we er zes maanden bijtellen. Het Omgevingsplan zal dan pas in de voorzomer van 2017 in werking treden. We houden je van de derde akte op de hoogte, hopelijk de epiloog.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!