Nieuwsbrief Team Oosterwold

Op 19 oktober heeft de gebiedsregisseur een nieuw bericht verspreid met belangrijke informatie over tal van onderwerpen die in Oosterwold spelen. Nieuwsbrieven van dit jaar zijn hier te vinden.

Enkele punten. Het inpassingsplan van het Windpark is vastgesteld en ligt ter inzage. Het geluid en de schaduwen van de windmolens hebben effect op de toetsing van omgevingsvergunningen.

Het archeologisch onderzoek van de nog vrij liggende gronden in Oosterwold wordt nu collectief door de gemeente geregeld. Dit geeft initiatiefnemers vooraf meer zekerheid en door het massale onderzoek zijn de kosten van het onderzoek geringer, op de huidige grondprijs komt ongeveer een euro per vierkante meter.

Het vergunningsproces wordt onder de loep genomen. Eerst zal op de compleetheid van de stukken en daarna op de juistheid ervan worden getoetst. Op dit moment worden tijdens het proces geregeld nog allerlei stukken opgevraagd hetgeen tot vertragingen leidt.

Het verkeer op de Vogelweg wordt onder de loep genomen, voor overstekende kinderen nu bijzonder een gevaarlijke situatie. Mogelijk worden rotondes aangelegd. Er wordt aan gewerkt.

De publieke toegankelijkheid aan de randen van de kavels is onderdeel van de verleende vergunningen. Beter bekend als doorwaadbare zone. Team Oosterwold ziet graag dat buren een soort van uitnodigingsbeleid hanteren.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!