over

Deze website biedt een breed aanbod van nieuws. Een initiatief van mensen die al vroeg bij de ontwikkeling van Oosterwold zijn betrokken. In maart 2012 werd het unieke idee ‘Land-goed voor Initiatieven’ in Den Haag gepresenteerd. In het voorjaar 2013 werd het plan door gemeenteraden van Almere en Zeewolde met een Intergemeentelijke Structuurvisie vastgesteld. Vanaf dat moment kon Oosterwold werkelijk van start gaan, met als bijzondere kenmerken: zelfvoorzienend en organisch in groei. Alles wat door een gemeente of een projectontwikkelaar gebruikelijk in een nieuwbouwwijk wordt verricht, is in Oosterwold de uitdaging voor de bewoners zelf. Zij maken Oosterwold.

over-covers

In de loop van 2014 werd de grondprijs bekend en nam Esther Geuting als eerste gebiedsregisseur het stokje van kwartiermaker Willem Meuwese over. De eerste pioniers werden met tal van zaken geconfronteerd. Niet alleen voor hen, maar ook voor de gemeente Almere was de nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling totaal nieuw. Iedereen moest er aan wennen. De pioniers namen het voortouw naar nutsbedrijven en stortten zich op de aanleg van de eerste kavelwegen. Zij hebben de eerste beheerverenigingen opgericht en zijn ook als eersten gaan bouwen. Eind 2015 werden aan de families Overzee-Koops  en Baas-Van de Wal de allereerste kavels met het symbolisch planten van fruitbomen door het Bestuurlijk Overleg Oosterwold overgedragen. In het voorjaar van 2016 werden hun huizen officieel opgeleverd en direct in gebruik genomen. Nog zonder aansluiting op water en elektriciteit.

over-planten-boom

planten eerste boom december 2015

Oosterwold is geen utopie meer. Vraagtekens zijn langzaamaan uitroeptekens geworden. De eerste trafohuisjes voor elektriciteit werden eind 2016 geplaatst en nutsleidingen werden en worden gelegd, zelfs glasvezel wat voor buitengebieden tamelijk bijzonder is. Eind 2016 werden de eerste huizen op elektra en water aangesloten, ook met dank aan Team Oosterwold onder aanvoering van gebiedsregisseur Ivonne de Nood en eveneens met dank aan alle vergunningverleners van de gemeente Almere.

over-bloemen

gebiedsregisseur Ivonne de Nood met de eerste bewoners, familie Baas – Van der Wal

Oosterwold is ondanks de vele hobbels die tijdens de opstartfase moesten worden genomen een succes aan het worden. Zelf mocht ik de lancering op 29 maart in 2012 in Den Haag meemaken. Mijn bureau destijds, gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling, was bij meerdere opdrachten voor het Rijksvastgoed Bedrijf betrokken. Ik was uitgenodigd voor een presentatie over iets nieuws dat met Oosterwold werd betiteld. Ik woonde in Almere maar wist volstrekt niet dat het allemaal over mijn eigen stad ging. Een grote verrassing. Ik werd direct enthousiast over de vernieuwende vorm van gebiedsontwikkeling die door toenmalig wethouder Adri Duivesteijn en Winy Maas van MVRDV werd gepresenteerd. Over ketenomkering in woningbouw gaf ik rond het jaar 2000 al meermaals presentaties, maar nu kwam er ook nog eens ketenomkering in het voortbrengproces van je eigen leefomgeving bij. Geweldig.

De grote uitdaging achter Oosterwold is realiteit aan het worden. Via oosterwold.info willen wij de vele belangstellenden voor het gebied met nieuwswaardigheden op de hoogte houden. Van plannen en uitvoeringen, van de omgeving en buren, van nuttige tips en bouwen, maar vooral over wonen en leven. Want om deze laatste twee dingen gaat het tenslotte. Je droomhuis realiseren in een plattelandse omgeving met mensen die allemaal hetzelfde doel nastreven: met elkaar wroeten in de aarde en genieten van heerlijk buiten wonen. Ik zou zeggen ‘zet oosterwold.info in je favorieten’.

Daan Fröger