Sharon Dijkstra komt uit Haagse kast

Opmerkelijk, oud staatssecretaris Sharon Dijkstra (PvdA) klapt recent uit de school over de Lelystad-Airport plannen. Dagblad De Stentor beschikt over geluidsopnamen met uitspraken dat er ernstige fouten in de onderzoeken zitten. De fouten die in…Notaris spin in web bij grondoverdracht

Wanneer je hebt besloten een kavel in Oosterwold te kopen, komt veel op je af. Zo zijn er praktische zaken die moeten worden uitgewerkt en financieel zal alles op orde moeten worden gebracht. Daarnaast krijg…


Compost, voedsel voor moestuin

Kortgeleden is Irene Mouthaan de Compost Company Cooperatief U.A. gestart. Een jong Almeers bedrijf dat échte Almeerse compostproducten maakt. Wormencompost, bokashicompost (“Compashi”), schimmelcompost, mulch, kruidengieren en nog veel meer. Het principe van de voortbrengketen van…


Inspectie Waterschap

Waterschap Zuiderzeeland is in Oosterwold begonnen met de inspectie van de werking van de afvalwatersystemen. Uit elke controleput, meestal na een helofytenfilter, wordt voor vier verschillende laboratoriumonderzoeken watermonsters getapt. De resultaten worden vergeleken met de…Nieuwsbrief Team Oosterwold

Op 19 oktober heeft de gebiedsregisseur een nieuw bericht verspreid met belangrijke informatie over tal van onderwerpen die in Oosterwold spelen. Nieuwsbrieven van dit jaar zijn hier te vinden. Enkele punten. Het inpassingsplan van het…


Pret-2, wachten

Een perceel grond in Oosterwold kopen biedt een prettig vooruitzicht. Een lang gekoesterde wens van landelijk buiten leven in combinatie met het kweken en oogsten van eigen groenten en fruit gaat ermee in vervulling. De…


Hyperloop langs Vogelweg

Een hyperloop is een supersnelle ‘trein’ die 1200 km per uur kan gaan. Door een bijna-vacuüm buis met magneetzweefbaan worden in een capsule personen en goederen verplaatst. Het idee is afkomstig van Elon Musk, de…


Bouwhekwerk is verplicht

Op meerdere locaties vinden in Oosterwold bouwactiviteiten plaats. In de afgegeven omgevingsvergunning voor de bouw van de woning wordt melding gemaakt dat voor veiligheidsredenen om elke bouwplaats een hekwerk moet zijn geplaatst. Het hekwerk mag…