Projectontwikkelaars naar Raad van State

Vier projectontwikkelaars die al langere tijd grote percelen grond langs de A27 bezitten zijn op 13 april naar de Raad van State gestapt. Zij hebben ‘in de goede tijd’ gronden langs de A27 aangekocht vanuit het oogpunt dat deze gronden met de schaalsprong van Almere als zichtlocaties langs de A27 interessant konden worden. Van Oosterwold was toen nog geen sprake. Het bestemmingsplan Oosterwold geeft hen nu te veel beknotting en op het door de gemeente aangewezen deel Eemvallei, waar vroeger de Oer-Eem stroomde, mag niet worden gebouwd. Een van de ontwikkelaars (Bouwinvest) zegt dat de ligging van de Eem niet eens met zekerheid bekend is en voelt zich daarom benadeeld. Bovendien vrezen de ontwikkelaars AM, Heijmans en Terra beperkingen van het toekomstig woongenot door de aanleg van Windpark Zeewolde aan de noordkant van de A27. De uitspraak volgt een dezer weken.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!