Raad stemt in met nieuw bestemmingsplan

Een historisch moment. Rond tien uur in de avond stemde op 29 september een grote meerderheid van de gemeenteraad van Almere in met het nieuwe bestemmingsplan Oosterwold. De doorlooptijd van procedures wordt hier enorm mee verkort, van 32 weken naar 14 weken. Onderzoeken en ruimtelijke onderbouwingen blijven gehandhaafd. Het plan zal binnen enkele weken voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Er kan dan beroep of eventueel een verzoek voor een voorlopige voorziening worden ingediend. Indien dit achterwege blijft treedt het plan na de ter inzagetermijn in werking, waarschijnlijk nog in december van dit jaar. Indien een voorlopige voorziening wordt aangevraagd door middel van een spoedprocedure bij de voorzieningenrechter zal de inwerkingtreding maanden worden vertraagd. We wachten af.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!