Raad van State wijst bezwaren tegen Oosterwold af

De Raad van State heeft met uitspraak 201601811/1/R1 op 26 oktober j.l. vrijwel alle bezwaren van Belangenvereniging Almere-Hout tegen nieuwbouwplannen in Almere-Hout afgewezen. De Belangenvereniging betoogde onder andere dat de ontwikkeling van het gebied Oosterwold de verdere ontwikkeling van de wijk Vogelhorst-2 afremt.  Bovendien werd bezwaar gemaakt tegen de grondprijzen in Oosterwold die beduidend lager zijn dan van Vogelhorst. De Raad van State stelt echter vast dat Oosterwold buiten het plangebied van Vogelhorst-2 ligt en dat Oosterwold niet in de planopzet van Vogelhorst-2 ligt. Zodoende is Oosterwold in de onderhavige procedure niet aan de orde en faalt het betoog van de Belangenvereniging. Het bezwaar werd daarom afgewezen.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!