Staatsbosbeheer in Oosterwold – volle bak

Staatsbosbeheer (SBB) presenteerde op woensdag 7 september in De Kemphaan de lopende activiteiten en plannen voor Oosterwold. Bovendien een kennismaking voor goed nabuurschap. De belangstelling was groot. In het stadsbos van Almere wordt multifunctioneel bosbeheer toegepast. Productiebossen die om de vijf jaar met kappen en aanplanten worden aangepakt. In eerste instantie met populieren, maar steeds meer met eiken en essen waarvan de laatste soort met veel sterfte onder druk staat. In de missie van SBB word gestreefd naar een hogere kwaliteit van hout, dus aanplant, met als doel minder kap maar wel tegen dezelfde opbrengst.

SBB openbaarde tijdens de presentatie het initiatief De Groene Slinger, onderdeel van het programma de nieuwe natuur en deels ook als boscompensatie van andere plekken in Almere. Een initiatief wordt ontwikkeld op de locatie waar vele eeuwen geleden de Eem stroomde, een belangrijke inspiratiebron. SBB verwacht dat het project een natuurlijke ruggengraat van Oosterwold wordt. Onderdelen ervan zijn onder andere een publiek toegankelijk voedselbos, vliervelden en een speelwildernis. Geen attracties maar meer bedoeld voor educatie en natuurlijk spelen. De verwachting is dat tussen de 1 en 5 jaar een groot deel van het initiatief in ontwikkeling is genomen. Op de locatie bestaat een hoge archeologische verwachtingswaarde, immers zo’n 8000 jaar geleden leefden langs de Eem vissers en jagers. Eventuele vondsten kunnen tot vertragingen leiden. Bij de aanwezigen leefden veel vragen. Via e-mail of tijdens spreekuren die SBB regelmatig in het Buitencentrum De Kemphaan organiseert worden deze beantwoord (www.staatsbosbeheer.nl en almeerderhout@staatsbosbeheer.nl). Voor regulier overleg worden de kavelverenigingen partner van SBB, zij stellen een afgevaardigde aan.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!