Tiny House Farm wordt Vuursteenhof

De Tiny House Farm met 31 kavels en straks 31 bijzondere woningen zit vol. De bewoners hebben zich gebogen over de naamgeving van hun straat. Midden op de locatie  is een vuursteenschilfertje van 1 bij 2 mm gevonden. De plek van de vondst wordt als archeologische vindplaats gezien. Het planontwerp rond de vindplek, aangegeven met kern en bufferzone, moet behoorlijk worden bijgesteld. Onder speciale voorwaarden is bouwen mogelijk. Hierover is intensief contact met de vergunningverleners en de archeologische dienst van de gemeente. De vondst van het ‘vuursteentje’ heeft onder de bewoners unaniem tot de straatnaam Vuursteenhof geleid. Een toepasselijke naam. De straatnamencommissie en het college van B&W stemden ermee in.

Nieuw initiatief:  Co-Tiny-Housing Oosterwold

De belangstelling voor de Tiny House Farm was groot. Een tweede Tiny House Farm komt er niet. Wel is WIO voornemens in het najaar de bouwgroep Co-Tiny-Housing te starten met drie compacte low budget eco-woningen tussen de 35 en 77 m2. Het voortbrengproces gaat uit van de bijgestelde regels van Oosterwold. De eindgebruikers krijgen een prominente rol. Co-Housing is bij de ontwikkeling van collectieve woonvormen in bijvoorbeeld Duitsland en Denemarken een bekend fenomeen. Bij het collectief aanpakken van een leefomgeving. Aanmelden voor Co-Tiny-Housing kan al via: info@woneninoosterwold.nl

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!