Tuinkas: wel of geen stadslandbouw?

Valt een tuinkas nu wel of niet onder stadslandbouw? Het is toch een functionele productiemachine, een broeikas voor voedsel nietwaar. Moet zo’n kas als een bouwobject op het woonerf worden gezet, binnen het kader van het Bruto Vloer Oppervlak (BVO) of als een vergunningsvrije opstal? De vraag ‘wel of geen stadslandbouw’ is interessant en vraagt om een antwoord. Tijdens de Politieke Markt op 1 september jongstleden waar het Omgevingsplan Oosterwold door de Raad werd behandeld, memoreerde wethouder Tjeerd Herrema dat er bij sommige aanvragen nog een vaag gebied in regelgeving ligt. Dit heeft alles te maken met een nog niet afgeronde zoektocht waarin de bedenkers van Oosterwold op vragen van initiatiefnemers belanden. Dit hoort ook wel een beetje bij Oosterwold, want initiatiefnemers zijn met hun ideeën creatief en uitdagend en zoeken de grenzen van mogelijkheden op. Je mag en kan niet verwachten dat alles van te voren is voorzien of voorgekauwd. Vraagstukken zullen altijd blijven bestaan. Vastgoedbedrijf ReGenVillage wil bijvoorbeeld 25 energie neutrale woonkassen in Oosterwold ontwikkelen, met een slimme kringloop voor water, afval en voedsel. Een ontwerp van het Deense architectenbureau EFFEKT. Herrema meldde op 1 september jongstleden aan de raadsleden dat over het ‘vage gebied van kassen’ wat betreft regelgeving nog wordt gestudeerd. Het kassenprobleem blijkt dus op de agenda te staan.

Eden Project Cornwall als voorbeeld

Wonen in een kas met meerdere gescheiden milieus is beslist niet nieuw. Met binnen en buitenruimten onder glas. Een prachtig voorbeeld is het Eden Project in Cornwall (www.edenproject.com). Een reusachtig zelfvoorzienend kassenproject van geodetische koepels dat in 2000 werd geopend, een ontwerp van architect Nicholas Grimshaw. Inmiddels is het project uitgegroeid tot een attractie met jaarlijks veel bezoekers. Het is een symbiose van voedselproductie, wonen en werken in een gesloten ruimte. Met een eigen kwekerij, een zaadbank en een grote biodiversiteit aan beplanting. Rondom het complex bevinden zich alleen maar parkeerplaatsen. Zou dit in Oosterwold mogelijk zijn? Het Eden project als voorbeeld voor kleinschalige woonvoedsel milieus? Misschien wel als onderdeel van de Floriade 2022. BKVV Architecten stelde met een ontwerp van een kashuis in 2013 aan de kwartiermaker van Oosterwold al een vraag. Een kashuis met de integratie van een woonmilieu met een temperatuur van 20 graden en een serreruimte met een temperatuur van ongeveer 15 graden in de winter en 25 graden in de zomer. Het voorstel bleek volledig onder de BVO te vallen. Met een beetje formaat kas zou een initiatiefnemer een enorme lap grond moeten kopen waarmee het woonidee gelijk teniet werd gedaan. Misschien brengt de studie naar kassen die nu loopt meer soelaas.

bericht-160919-tuinkas
KasHuis, een ontwerp van BKVV Architecten

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!