Versnelde procedure operationeel

De laatste twee weken van dit jaar heeft gebiedsregisseur Ivonne de Nood twee informatie-updates verzonden. De onderwerpen ‘zakelijk recht’ en ‘Chw Bestemmingsplan Oosterwold in werking’ zijn misschien wel de meest belangrijke voor een ieder die zich in Oosterwold gaat vestigen. Het Bestemmingsplan Oosterwold is officieel op 15 december operationeel geworden, dit betekent dat de procedure voor de verwerving van een kavel aanzienlijk is verkort: van 32 naar 14 weken. Alle onderzoeken en vergunningen blijven overigens in stand, vervallen niet. Met de aanvraag van de omgevingsvergunning, inclusief het ontwerp van de kavelindeling conform de spelregels van Oosterwold, moeten alle onderzoeken en vergunningen worden meegeleverd. De ruimtelijke onderbouwing hoeft niet meer want deze is met het nieuwe bestemmingsplan voor heel Oosterwold al geregeld. Een checklist wat allemaal wel moet worden ingeleverd is te vinden op de website www.maakoosterwold.nl

Recht van overpad en opstal: zakelijk recht

Dan is het zakelijk recht voor de aanleg van nutsvoorzieningen op rijksgronden voor de eerste fase van Oosterwold ook recent tot stand gekomen. Kaveloverdrachten stagneerden en er was veel gedoe. Dit is voor wat betreft het recht van opstal en overpad nu verleden tijd. Ook een belangrijke mijlpaal.

Doorlooptijd processen

Zodra een omgevingsvergunning is verleend (doorlooptijd 8 weken en 6 weken ter inzage, dus 14 weken) duurt het nog ongeveer 5 tot 6 weken voordat de grond wordt geleverd. Het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Almere en de notaris hebben tijd nodig om de akte van levering met meerdere terugkoppelingen naar elkaar en de koper voor te bereiden. Bovendien moeten de formulieren voor het lidmaatschap van een vereniging in Oosterwold, bijvoorbeeld VTN of VTZ, zijn getekend. Het passeren van de grondlevering is uitsluitend mogelijk indien de koper werkelijk lid is van de vereniging van het doelgebied waarin zijn kavel zich bevindt. De koper draagt via het lidmaatschap financieel bij aan de (aanleg) van hoofdkavelwegen en het beheer en het onderhoud ervan. Al met al duurt het gehele proces van de aanvraag omgevingsvergunning tot en met het passeren van de akte ongeveer 21 weken, dus zo’n vijf maanden. Daarbij moet de tijd van de verplichte onderzoeken die vooraf moeten worden gedaan worden gerekend. Al met al zal de doorlooptijd van het tekenen van de intentieovereenkomst naar anterieure overeenkomst (AO) en vervolgens het indienen van de aanvraag van de omgevingsvergunning tot en met de levering van de grond minimaal zo’n jaar duren.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!