Wijkagent Patrick van de Lagemaat, Politie Almere Buiten Hout

Blauw in de buurt

Even met de motor van de Auguste Comteweg op VTN naar Bosveld op VTZ. Een warme dinsdagavond, invallende duisternis, helm niet nodig. Daar denkt de motoragent op de Hannah Arendtweg net even anders over. De overtreding wuift hij niettemin weg na slechts een vermanende grijns. Het is al goed dát politie zijn gezicht laat zien op Oosterwold.

De agent is een van de ‘buddy’s’ rond centrale wijkagent Patrick van de Lagemaat. Het team dat Oosterwold onder zijn hoede heeft is Bureau Almere Buiten Hout aan de Giraffeweg 7-9, grenzend aan de Buitenhoutsedreef. Dit bureau, een vroeger kinderdagverblijf, heeft een kleine honderdvijftig mensen aan het werk.

Juni jongstleden werd het eerste contact gelegd met dit bureau door VTN, VTZ en Paradijsvogelbosje met als doel te achterhalen wat de politie zou kunnen betekenen voor de gebieden die toentertijd letterlijk nog niet op de kaart en GPS stonden. De kennismaking en gelegde contacten werden door Van de Lagemaat uitgebreid, onder andere met rondleidingen in nieuwe huizen om de pijnpunten in inbraakgevoeligheid bloot te leggen. Het moment er meer mensen zich vestigen in Oosterwold, zal de politie op termijn informatiebijeenkomsten beleggen.

Als buurtagent is Van de Lagemaat aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de complete politiezorg binnen de wijken, uiteenlopend van sociale problemen via overlastzaken tot aan (kleine) criminaliteit, milieu en verkeer. Uiteraard handelt hij niet zelf alles af; hij wordt bijgestaan door de zogenoemde buddy’s van andere afdelingen. Zelf blijkt Van de Lagemaat voorstander van WhatsApp-buurtgroepen, de snelste manier om met korte lijnen elkaar op de hoogte te blijven bij onraad of anderszins. ‘Het valt en staat natuurlijk met de mate waarin bewoners zich inzetten’, geeft Van de Lagemaat toe, ‘maar ik verwacht dat het in zo’n dorpse setting als Oosterwold wel goed komt.’

Heel veel narigheid is er sinds de eerste paal in Oosterwold nog niet te noteren geweest, hooguit tweemaal braakschade om bouwmateriaal achterover te drukken en kleine overlast. Hoeveel bewoners Oosterwold ook zal tellen, het blijft een gegeven dat het gebied er (zeker nu) nog tamelijk leeg, verspreid en verlaten bij ligt. Hoe snel kan Bureau Almere Buiten Hout op de stoep staan als de nood echt aan de man is? ‘In anderhalf, twee minuten’, beweert Van de Lagemaat resoluut. ‘Maar je begrijpt dat als er een melding bij ons binnenkomt, ik eerst beoordeel of er directe actie of preventieve actie gewenst is. Stel, er is een paar keer een verdachte auto gesignaleerd en dit wordt mij gemeld. Dan vraag ik de collega’s van de noodhulp of ze in hun reguliere dienst willen surveilleren bij de locatie. Bij herhaling van controle zullen de verdachten zich gezien voelen en daarmee kun je criminaliteit voorkomen.’

Maar omdat voorkomen nog altijd beter is genezen, lepelt de agent nog enige preventieve maatregelen op die weliswaar als vanzelfsprekendheid overkomen, maar nooit genoeg herhaald kunnen worden:

  • Creëer een WhatsApp-buurtgroep;
  • Luister naar je onderbuikgevoel. Bij twijfel zet je het op de WhatsApp-groep of bel je de politie. Bij spoed: 112, in andere gevallen 0900-8844. Beter een melding teveel dan te weinig. De politie beoordeelt wel of actie gewenst is;
  • Let op je hang- en sluitwerk en voorkom daarmee inbraak. Met de zogenaamde Bulgaarse methode trekt de inbreker met een trekschroef en kerntrekker binnen dertig seconden de cilinder uit een slot. Er bestaan sloten met een kerntrekbeveiliging;
  • Pas op met social media als je op vakantie gaat. Meld liever niets op Facebook, Twitter of Instagram tot je terug bent. Zelfs als je beveiligingsinstellingen goed staan, loop je nog risico. Zorg dat je huis bewoond lijkt. Haal je post weg, laat je brievenbus legen en stel timers op je verlichting in. Vergeet niet je buren te melden dat je op vakantie bent.

Heel veel meer informatie, uiteenlopend van diefstalpreventie via cybercrime tot aan politietaken en publicaties, vind je op de site www.politie.nl.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!