Wonen in Oosterwold BV (WIO) verlegt zijn aanpak

Wonen in Oosterwold BV, ook bekend als WIO, was als eerste buitenstaander in Oosterwold actief. In 2013 werd in een schuur aan de Prieelvogelweg met informatieverstrekking de start gemaakt. De belangstelling voor de totaal nieuwe wijze van gebiedsontwikkeling was direct groot, maar er was nog veel onbekend. WIO introduceerde PO-PLUS, particulier opdrachtgeverschap met toegevoegde meerwaarde. De PLUS staat voor ondersteuning bij de ruimtelijke onderbouwing en de bestemmingsplanprocedure. De oprichters van WIO waren al actief in de creatie van woonconcepten, waaronder Lofthome waarvan er in Nederland en België al meer dan veertig in vijf jaar tijd zijn gebouwd. Het PO-PLUS principe werd aan de WIO woonconcepten gekoppeld, echter in de praktijk bleek de vraag op velerlei gebied veel groter.

Wonen à la carte en instapklare initiatieven

WIO gaat terug naar af. Uitsluitend voor diegenen die met een woonconcept van WIO in Oosterwold wensen te wonen blijft PO-PLUS actueel en biedt WIO alle denkbare ondersteuning. Dit geldt voor een no-nonsense Loodswoning, Lofthome, Woodframehouse of geheel vrije architectuur van BKVV Architecten. Aan deze concepten wordt binnenkort nog een voor Oosterwold interessante woning toegevoegd. We noemen het “Wonen à la carte”. Het menu: kies je locatie in Oosterwold, kies de maatvoering van je kavel en maak een keuze uit één van onze woonconcepten. Wij helpen en ondersteunen je verder, ook bij de opmaak van een financieel plan voor de verkrijging van een hypotheek.

Naast PO-PLUS is WIO betrokken bij meer instapklare initiatieven zoals De Moestuin van Oosterwold (start bouw december 2016) en Tiny House Farm voor kleinere woningen met alle vrijheid van woningkeuze. De Tiny House Farm met 31 kavels zit vol, een vervolg is in voorbereiding. Kavels worden overigens altijd direct van de Werkmaatschappij Oosterwold afgenomen, WIO zit hier nimmer tussen maar begeleidt het koopproces wel. Begin 2017 zal WIO in Oosterwold over een bijzondere infoplek beschikken. Belangstellenden voor Oosterwold met een eigen woonplan adviseren wij via oosterwold@almere.nl met de Werkmaatschappij Oosterwold contact op te nemen. Belangstellenden voor de woonconcepten van WIO met alle toegevoegde meerwaarde kunnen contact opnemen met info@woneninoosterwold.nl

Informatie over de woonconcepten:
www.loodswoning.nl
www.lofthome.nl
www.woodframehouse.nl
www.stolploft.nl

Lofthome bungalow op dit moment in aanbouw
Lofthome bungalow op dit moment in aanbouw

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!