WOZ-waarde Oosterwold

Iedereen vraagt het zich af: hoe wordt de WOZ-beschikking in Oosterwold berekend? Immers in Oosterwold zijn alle bewoners verantwoordelijk voor eigen wegen, riolering en het onderhoud en beheer ervan. De gemeente staat grotendeels op afstand. De voorlopig halfverharde (bouw)wegen zijn nog geen geplaveide lanen, dit heeft natuurlijk impact op de waarde van de huizen. De WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) bepaalt hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) je als huiseigenaar moet afdragen en vormt eveneens de basis voor de hoogte van waterschapsbelasting. Maar ook de sanitatie, sloten en greppels worden door de bewoners in Oosterwold zelf geregeld en onderhouden. Hoe gaat de gemeente Almere hiermee om? Het is zaak dat de Oosterwolders de aanslagen straks scherp met elkaar in de gaten houden. Met de website www.wozwaardeloket.nl kan je de ingeschatte waarde aanvechten, er staat interessante informatie op. Bezwaar maken kan per brief binnen zes weken na de WOZ_beschikking. Op de website van de Vereniging Eigen Huis staat een voorbeeldbrief (www.eigenhuis.nl/belastingen/woz/). De peildatum voor de berekening van de waarde was overigens 1 januari 2016, toen stonden er in Oosterwold nog geen huizen. Dus nog even afwachten, niemand kan op dit moment het antwoord geven hoe de gemeente Almere er in Oosterwold straks mee om gaat.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!