Gas, wel of niet?

In Oosterwold wordt geen aardgasleiding aangelegd, zoals in de meeste buitengebieden in Nederland. Er valt al wel een tank met propaangas te bespeuren. Er zijn mensen die dolgraag op gas willen koken, aan de ‘kachel’ in vakjargon. Het opgeslagen propaangas bevindt zich in een bovengrondse tank die meestal wordt gehuurd. De verbruiksprijs is variabel en sterk afhankelijk van wisselende gasprijzen. Aanbieders zeggen dat propaangas een milieuvriendelijke energiebron is. Na verbranding produceert propaangas 19% minder CO2 dan stookolie en BioLPG produceert 80% minder CO2 ten opzichte van conventioneel propaangas. De brandstoffen hebben een lage milieu impact omdat het om afvalproducten van de raffinage van aardgas en aardolie gaat. BioLPG wordt geproduceerd uit 100% duurzame grondstoffen, een mix van afval- en reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën. Met propaangas kan men off-grid zijn, precies zoals op de camping. Helemaal in combinatie met zonnepanelen met een opslagmogelijkheid, bijvoorbeeld de Tesla Home Powerwall, en een zonneboiler. Schoon water ligt even anders. Oosterwold is een waterwingebied, een pomp slaan mag niet. Dan maar water tappen bij kennissen, buren en familie en van hemelwater gebruik maken. Het is een keuze.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!