Nieuwe mailing maakoosterwold.nl

Vandaag heeft Ivonne de Nood, gebiedsregisseur van de Werkmaatschappij Oosterwold, een bericht verzonden met onderwerpen die alle initiatiefnemers in Oosterwold zullen aanspreken. Over de stand van zaken van het bestemmingsplan, de evaluatie die wordt voorbereid, dat het helofyten/IBA systeem nu wel onder stadslandbouw mag vallen, de verhoging van de exploitatiebijdrage binnenkort en het gebruik van verharding waar veel misverstanden over bestaan. Ga voor het hele bericht naar www.maakoosterwold.nl/publicaties.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!