Auguste Comteweg geasfalteerd

De eerste boom werd in eind 2015 door Bestuurlijk Overleg Oosterwold bij de familie Koops en Overzee aan de Auguste Comteweg geplant. In het voorjaar van 2016 werden de eerste woningen betrokken, zonder elektra en water. Daar moest nog zo’n vier maanden op worden gewacht. Voor bereikbaarheid van kavels hebben de eerste drie bewoners de grond en aanleg van een halfverharde weg voorgefinancierd. De voorfinanciering werd op nieuwe bewoners verhaald.

De halfverharde weg was niet altijd een pretje, door het klimaat soms een winderige zandwoestijn en dan weer een gatenballet met waterplassen. Nu het meeste bouwverkeer zijn werk in dit gebied heeft gedaan hebben de bewoners, verenigd in Vereniging Tureluurweg Noord (VTN) naar rato van hun wegdeel eenzijdig langs hun kavel voor de asfaltering een duit in het zakje gedaan. VTN volgt het gegeven van ‘de veroorzaker betaalt’, de oorspronkelijke opzet van Oosterwold, zodat er nimmer onduidelijkheden of conflicten over wegen kunnen ontstaan.

De weg is door Knipscheer Infra aangelegd. De bermen worden gecultiveerd en van paaltjes voorzien. Het is een ‘eigen weg’ waarvoor de bewoners zelf het onderhoud en de kosten dragen. Elke weggebruiker is welkom, mits hij zich als een ware gast op andermans eigendom gedraagt. Bij schade aan de weg of bermen worden herstelkosten op de veroorzaker verhaald.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!