Een kavel in Oosterwold via integrale collectieve gebiedsontwikkeling

WIO helpt van A t/m Z belangstellenden voor Osterwold

Als je in Oosterwold wilt wonen moet je zelf alles regelen, organiseren en doen. Voor het verkrijgen van een kavel volg je een complex proces en meerdere procedures binnen de condities en spelregels die zijn gesteld. Helaas niet voor iedereen weggelegd. Wonen in Oosterwold (WIO) ondersteunt daarom potentiële kopers. In eerste instantie bij het opstellen van een persoonlijk financieel plan dat door bankinstellingen bijzonder wordt gewaardeerd. Verder helpt WIO kopers op vrijwel alle fronten. WIO is op dit moment bij bijna een derde van alle initiatieven in Oosterwold betrokken en beschikt daardoor over veel kennis en ervaring. Ook met een aantal woonconcepten waarbij WIO is betrokken, zoals loodswoning.nl, lofthome.nl en woodframehouse.nl.

Geen gedoe. WIO ondersteunt kavelkopers

Recent is WIO gestart met ‘een kavel in Oosterwold via integrale collectieve gebiedsontwikkeling’. De activiteit maakt het mensen makkelijker zich in Oosterwold te vestigen, uiteraard binnen de condities en voorwaarden die gelden. Van de vereiste onderzoeken, een ontwikkelplan, kavelontwerpen en ondersteuning t/m vergunningverlening. Belangstellenden kunnen zich voor een bouwgroep aanmelden. Elke deelnemer heeft alle vrijheid in de keuze van zijn kavel en de grootte daarvan. Met elkaar wordt – onder begeleiding van WIO – het gewenste woongebied met ondersteuning van stedenbouwkundigen en civiel technici gestalte gegeven, van infrastructuur tot en met een bouwrijpe kavel voor elke deelnemer. Inkopen worden collectief gedaan zodat gezamenlijke prijsvoordelen kunnen worden behaald.

Eerste informatiebijeenkomst: 4 maart

De eerste voorlichtingsbijeenkomst vindt op 4 maart plaats. Er hebben zich al meer dan dertig belangstellenden ingeschreven. Neem voor informatie contact op met info@woneninoosterwold.nl (op de website www.woneninoosterwold.nl kan je ook het contactformulier invullen). Regelmatig organiseert WIO ook een ‘Oosterwold Spreekuur’ in DEBOUWBIEB aan de Auguste Comteweg 15 in Oosterwold. Hou voor de momenten de website van WIO in de gaten.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!