Kathedralenvallei – Wim van Leeuwen aan het woord

“We houden elkaar bij de hand vast, staan schouder aan schouder en moedigen elkaar aan. Dat doen we nu met vijftien stabiele initiatiefnemers, het waren er meer. Soms hebben we tegenslagen en worden teruggeworpen, maar we zullen overwinnen’. Aan het woord is Wim van Leeuwen, een gedreven persoon. Met een toekomstige zorgboerderij medebewoner aan het Kathedralenpad. Zijn dochter is daar de initiatiefnemer van, Wim denkt en helpt mee en is nu even woordvoerder. Niet verwonderlijk, hij kent als voormalig opbouwwerker alle klappen van de zweep.

“We waren met meer dan twintig initiatiefnemers, maar onderweg zijn er zes afgevallen. Een beetje komen en gaan. Sommigen zien het op een gegeven moment niet meer zitten en houden het voor gezien. Er vallen dan gaten die voor onze plannen vervelend kunnen uitpakken. Maar ons collectief is hecht. Vooral eenlingen die alles zelf willen doen haken af. Afhakers komen ook voort door voor hen negatieve resultaten uit het archeologisch onderzoek dat we gezamenlijk hebben laten verrichten. De kosten van het verkennend booronderzoek hebben we gedeeld. Het karterend vervolgonderzoek hebben we op basis van het aantal boringen op elke afzonderlijke kavel naar elke initiatiefnemer verrekend. Op een grote kavel zijn immers meer boringen nodig dan op een kleine. Kosten van vervolgonderzoeken als er sprake is van archeologische vondsten zijn geheel voor rekening voor de initiatiefnemer waar verder onderzoek nodig is. Op vier plekken is in ons gebied iets gevonden en dat heeft gelijk gevolgen. Door argwaan dat er nog veel extra kosten moeten worden gemaakt haakt men af, wordt men risicomijdend en neemt al gemaakte kosten voor lief. Er zijn bij het onderzoek botstructuren gevonden en dit betekent onrust. Mooi voor de archeologische dienst van Almere, maar minder mooi voor de betrokkenen waar iets zou zijn gevonden. Op de kaart ligt ons gebied precies boven de historische Eem uit vroeger jaren, maar de archeologen zijn erachter gekomen dat die rivier eigenlijk iets meer westelijk onder het bosdeel langs het pad stroomde, dus meer richting het VTN gebied”, aldus Wim.

Het collectief dat zich langs het Kathedralenpad vestigt is een gemêleerd gezelschap. Onder meer een kapster, architect, bouwkundige, pedicure, psycholoog, zorgspecialist, houtbewerker en makelaar. De Vereniging Kathedralenvallei is in oprichting en werkgroepen voor gezamenlijk sonderen, funderen en subsidieverlening zijn actief. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd en mensen met kennis van zaken uitgenodigd. Zo vonden presentaties plaats over archeologie, vergunningverlening, waterhuishouding en afvalwatersystemen. Probleem op dit moment is de kavelweg. Het Kathedralenpad is eigendom van Staatsbosbeheer en de gesprekken verlopen stroef. Blijft het pad zoals het is of met een andere nieuwe wegbedekking? En hoe verloopt straks het bouwverkeer? De weg is nu vier meter breed, aan beide zijden zou 70 cm bijgelegd kunnen worden en voor de nutsvoorzieningen nog eens 2,5 meter, uiteraard op grond van de aangrenzende kavels. Wim: “De gebiedsregisseur kan in deze helaas voor ons niet veel meer betekenen, we moeten er zelf met Staatsbosbeheer uitkomen. En als we er niet uitkomen dan is het enige alternatief een kavelweg aan de zuidkant grenzend aan onze percelen en aan het toekomstige Eemvallei project, een initiatief van Staatsbosbeheer. Ik vraag me af of hier iedereen dan gelukkig van wordt”.

Het initiatief waarbij Wim via zijn dochter is betrokken gaat uit van 5000 m2 grond waarvan 3000 m2 wordt bestemd voor akker en tuinbouw en het overige deel voor een zorgboerderij met meerdere functies. Op een strategische plek dicht bij De Groene Kathedraal. Bezoekers komen langs de voordeur en het aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. In 2017 komt er een brug voor fietsers en wandelaars over de Waterlandseweg en Hoge Vaart. Het Kathedralenbos wordt met die nieuwe brug verbonden met het Cirkelbos aan de andere kant van de Waterlandseweg die vierbaans wordt. Wim gaat met zijn vrouw Annie ook in de boerderij wonen. Met vijf fte’rs biedt de boerderij straks plaats aan dagopvang voor demente mensen zonder acute zorg. En ook aan ongeveer tien mensen met een verstandelijke beperking, of sociaal psychische kenmerken of niet aangeboren hersenletsel. In de boerderij die 450 m2 groot wordt komen onder andere voorzieningen voor sport, knutselen, een keuken en een eetruimte, rustplek, bios en een bibliotheek. Bijzonder is dat de boerderij tevens een betaalbare trouwlocatie wordt, de gemeente heeft al ingestemd. Het terrein wordt ingericht met een knuffelweide, een attractief ervaringenpad, moestuin, weide en boomgaard. Ook kippen en kleinvee. Belangrijk onderdeel wordt een theehuis, met als voorbeeld de theetuin in Eemnes. “Het spreekt vanzelf dat diegenen die kunnen helpen dit in het theehuis en de tuin ook zullen doen. We willen dat mensen hun eigenwaarde behouden. Dat ze aandacht krijgen, kunnen lachen en zich gewaardeerd voelen. Windesheim helpt ons met onderzoeken en die zien er goed uit. Helaas kunnen we niet van subsidies gebruik maken, de zorg en persoonlijk gebonden budgetten, de Pgb’s, staan gigantisch onder druk. We gaan het zelf allemaal regelen en doen, de vooruitzichten zijn goed, eind volgend jaar willen we bouwen. Voor aanstaande december starten we de procedure want ik heb vernomen dat bij de nieuwe bestemmingsplanprocedure extra leges worden geheven. Die kosten ontlopen we omdat voor ons initiatief elke cent telt”, aldus een enthousiaste Wim van Leeuwen.

bericht-161007-kathedralenpad

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!