Leges en aansluitkosten

Je vestigen in Oosterwold betekent landbouwgrond kopen, het bouwrijp maken ervan na een bestemmingsplanprocedure, investeren in je huis en leefomgeving, en kosten maken voor leges en nutsaansluitingen. Gemeentelijke leges zijn verbonden aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning). De tarieven gaan uit van de bouwkosten van een huis exclusief btw. Het tarief in Almere bedraagt op dit moment 3,2% over de bouwkosten tot € 200.000,- en 3,1% over de bouwkosten van € 200.000,- tot € 500.000,-. Voor de berekening van de bouwkosten hanteert de gemeente formules. Voor een vrijstaande woning in Oosterwold wordt als rekenfactor € 340,- per m3 gerekend (bouwkosten exclusief btw). Oppervlaktes en inhoudsmaten worden bepaald conform de norm NEN 2580. Architecten en bouwers zijn hiervan op de hoogte. Het tarievenblad is te vinden op de website www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl.

Naast de leges moet rekening worden gehouden met kosten voor de aansluiting op nutsvoorzieningen via mijnaansluiting.nl. In Oosterwold uitsluitend water via Vitens en elektriciteit via Liander. Gas komt er niet, maar als je dit toch wilt dan moet je dit zelf regelen . Bijvoorbeeld met Lpg, Butaan of Propaantank. Uiteraard binnen de wettelijke eisen en op je eigen kavel. Dan hebben we ook nog de aansluiting op media. Reggefiber legt gratis glasvezel aan, dit is vrij uniek voor een buitengebied. Het uitgangspunt van aansluitingen op water en elektra is overigens een leiding van 25 meter lengte. Meer meters worden doorberekend. Een reguliere aansluiting op water (2,5 m3/uur) kost op dit moment € 691,12 en op elektriciteit (3x25A) € 792,01. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!