Woongroep stichten

Groepen van vrienden of gelijkgestemden opperen dikwijls het idee – meestal tijdens een feestje en een glas wijn – gezamenlijk een woongroep te vormen. De voordelen kan je zo bedenken, vooral vanuit deeleconomie en sociale cohesie. Oosterwold biedt aan dit soort van collectieve initiatieven ruimte, beter bekend als CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Voor de opstart van dit soort van initiatieven richting een levensvatbaar plan is meestal geld nodig. Het vraagt niet alleen tijd, maar ook externe deskundigheid. De kosten die hiermee zijn gemoeid zijn dikwijls niet vooraf door de initiatiefnemers te dekken. Plankostenfonds stelt dan geld en kennis beschikbaar. Dit fonds werkt samen met gemeenten (ook Almere), provincies en de Rabobank en kan voor een renteloze lening zorgen zodat plannen van de grond kunnen komen. Ga bij interesse naar www.plankostenfonds.nl

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!