Maandbericht maart 2018

Oosterwoldse verenigingen verenigen zich

Op initiatief van Marien Abspoel (Paradijsvogelbosje) vond op 14 januari een eerste overleg van Oosterwoldse verenigingen plaats. Van zestien verenigingen waren afgevaardigden aanwezig. Vijf verenigingen hadden zich afgemeld en nog eens vijf waren niet op de hoogte. Vanuit de discussie is ‘Verenigd Overleg Oosterwold’ ontstaan, binnenkort zo’n dertig verenigingen. Er blijkt grote behoefte met elkaar en met gebundelde krachten gemeenschappelijke zaken aan te pakken. Zaken op gebied van afval, veiligheid, gemeentelijke belastingen en exploitatiebijdragen (wat doet de gemeente ervan?), nutsen en plotselinge duveltjes uit een doosje zoals de geluidsproblematiek. Waar nodig weten de verenigingen elkaar nu te vinden en zullen elkaar meermaals in het jaar ontmoeten.

Marien Abspoel – initiatiefnemer Verenigd Overleg Oosterwold

Geluidsproblematiek

Eind vorig jaar bekende de gemeente Almere het aspect ‘geluid’ in de vergunningverlening in Oosterwold over het hoofd te hebben gezien. De gemeente bood daarvoor haar excuses aan. Lopende vergunningen werden ‘on hold’ gezet. Vervelend voor de indieners omdat zij afhankelijk zijn van planningen, hypotheekoffertes, bouwers, soms tijdelijke huur van woningen en de opslag van huisraad. Stagnatie kost gewoonweg geld.

Intussen heeft de gemeente de geluidscontouren van bepaalde locaties in Oosterwold laten berekenen. De uitkomsten hebben gevolgen voor de ontwerpen van woningen. Plotsklaps komt het begrip ‘dove gevels’ naar boven. Woningen worden logischerwijze op het zuiden gericht om zoveel als mogelijk van de zon gebruik te maken. Voor natuurlijk licht en warmte. Kortom: gedoe en bovendien een toenemend gevoel van onrechtvaardigheid. Je buurman die bijvoorbeeld al eerder een bouwvergunning heeft verkregen, en misschien al op zijn kavel woont of binnenkort gaat bouwen, heeft niets met de problematiek te maken, terwijl jij misschien aan allerlei vertragende en extra kostende eisen moet voldoen. Als je het aan de ‘voorkant’ weet kan je er rekening mee houden. Met de ligging van je kavel, de positionering van het huis erop, de bouw methodiek en -materialen et cetera. Niet als je al ver in het proces zit.

Tiny House Farm en Buitenplaats Oosterwold hebben gezamenlijk een geluidsadviesbureau ingeschakeld. Samen met de gemeente wordt hard en constructief gewerkt aan een oplossing van lopende en nabije vergunningsaanvragen.

Tureluurweg 60 km/u – straks 30 km/u?

Tekort aan ambtenaren en vakmensen fnuikt bouwplannen.

Veel bouwplannen komen niet of langzaam van de grond door een gebrek aan ambtenaren die de plannen moeten beoordelen en goedkeuren. De overheid erkent dit. Het capaciteitsprobleem veroorzaakt trage procedures. Tijdens de crisis verloren honderden bouwambtenaren hun baan en hun lege plekken blijken nu moeilijk in te vullen. Afgelopen jaar verstrekten gemeenten 65 duizend bouwvergunningen. Om aan de vraag te voldoen zijn jaarlijks 80 tot 90 duizend vergunningen nodig.

Eveneens heerst er schaarste in de bouwmarkt. Er bestaat een gebrek aan materieel en arbeidskrachten. Veel werknemers hebben de bouwbranche tijdens de crisis verlaten waardoor het steeds lastiger wordt bouwproducties binnen korte termijn te realiseren.

Wegwerkzaamheden rondom Oosterwold

Op de wegen rondom Oosterwold wordt flink gewerkt. Naast de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de A6 werkt Provincie Flevoland aan de Waterlandseweg. Deze werkzaamheden liggen op schema voor afronding eind april. In september en oktober van dit jaar pakt Provincie Flevoland de Vogelweg aan.

Groot onderhoud Vogelweg
Provincie Flevoland gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Vogelweg. Dit houdt in dat de weg verbreed wordt en van nieuw asfalt wordt voorzien. Tegelijkertijd worden in opdracht van Rijkswaterstaat middengeleiders aangebracht bij de op- en afrit van de A27. Dit wordt gedaan in het kader van het programma ‘Meer Veilig 3’. Binnen dit programma worden verkeersveiligheidsmaatregelen genomen die het aantal ongevallen op een locatie moeten verlagen.

De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen de kruising met de Waterlandseweg en de kruising met de A27. Het is de bedoeling om het werk in twee fases op te knippen: Waterlandseweg-Tureluurweg en Tureluurweg-A27. Op deze manier houden we Oosterwold zo goed mogelijk bereikbaar. De exacte planning en fasering van de werkzaamheden is op het moment van schrijven nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij je hierover informeren via deze nieuwbrief.

Inloopavond
Op donderdag 8 maart a.s. houdt de provincie Flevoland een inloopavond voor inwoners van Oosterwold, Nobelhorst en Vogelhorst. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de provincie Flevoland aanwezig om vragen over de wegwerkzaamheden te beantwoorden. U bent welkom tussen 19:00 en 21:00 uur bij Golfclub Almeerderhout, Watersnipweg 19-21,1341 AA Almere.

Heb je een interessant bericht (bij voorkeur met een plaatje) voor plaatsing op oosterwold.info, mail het dan aan: mail@oosterwold.info

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!