Mailingen van maakoosterwold.nl

Maakoosterwold.nl is de officiële website van de Werkmaatschappij Oosterwold. Hierop zijn de achtergronden van Oosterwold en alle procedures voor vestiging in Oosterwold te vinden. Ook de actuele overzichtskaart met initiatieven (www.maakoosterwold.nl/initiatieven). Gebiedsregisseur Ivonne de Nood stuurt maandelijks een mailing naar (potentiele) initiatiefnemers en geïnteresseerden met een toelichting op velerlei zaken die spelen. Oosterwold bestaat tenslotte niet uit bouwrijpe kavels, in principe moet men zelf alles regelen en doen, en dit vergt veel communicatie. De mailingen zijn te vinden op www.maakoosterwold.nl/publicaties. Zodra een nieuwe mailing verschijnt zal oosterwold.info daar melding van maken. Het laatste bericht werd 30 augustus geplaatst.

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!