Inspectie Waterschap

Waterschap Zuiderzeeland is in Oosterwold begonnen met de inspectie van de werking van de afvalwatersystemen. Uit elke controleput, meestal na een helofytenfilter, wordt voor vier verschillende laboratoriumonderzoeken watermonsters getapt. De resultaten worden vergeleken met de voorwaarden die aan de watervergunning zijn verleend. Binnenkort start het Waterschap eveneens met het schouwen van de gesteldheid van sloten en greppels op gebied van begroeiing, duikers en doorstroming waar van toepassing.

monsters voor laboratorium

Deel dit bericht:

Bedankt voor je inschrijving!