Gratis boomgaard

StadsBomerij is een initiatief van Johans Smits. Hij gaat fruitbomen en struiken lokaal opkweken met zo min mogelijk impact op natuur en omgeving. Dit jaar is hij ermee gestart. Hij heeft ervaring opgedaan bij een…


Betekenis van kleurrijke huizen

De aanplant van fruitbomen als onderdeel van de verplichte 50% stadslandbouw is rondom de Loodswoningen van de Moestuin van Oosterwold volop in gang. Voor bomen is het nu een ideaal plantseizoen. Stadslandbouw zorgt straks voor…


Oosterwold in BinnensteBuiten

BinnensteBuiten is een veel bekeken TV-programma dat dagelijks van 18:45 tot 19:15 op NPO-2 wordt uitgezonden. Het programma biedt aandacht aan huis & interieur, tuin & natuur en eten & drinken. Recent werden bij Oosterwolders…


Watersysteem Oosterwold

Elke nieuwe bewoner in Oosterwold moet bij de bouwaanvraag een watervergunning overleggen, dit is verplicht. Waterschap Zuiderzeeland verleent die vergunning en ziet toe of alles conform het kavelontwerp en de afspraken wordt uitgevoerd. De vergunning…


Bouwen met stro

Strowonen betekent in de kern bouwen met ecologisch verantwoorde materialen voor het verblijven in een gezond binnenklimaat. De opbouw van een strowoning bestaat uit een constructie van met stro gevulde damp-open met houten of kalk…


Sharon Dijkstra komt uit Haagse kast

Opmerkelijk, oud staatssecretaris Sharon Dijkstra (PvdA) klapt recent uit de school over de Lelystad-Airport plannen. Dagblad De Stentor beschikt over geluidsopnamen met uitspraken dat er ernstige fouten in de onderzoeken zitten. De fouten die in…Notaris spin in web bij grondoverdracht

Wanneer je hebt besloten een kavel in Oosterwold te kopen, komt veel op je af. Zo zijn er praktische zaken die moeten worden uitgewerkt en financieel zal alles op orde moeten worden gebracht. Daarnaast krijg…


Compost, voedsel voor moestuin

Kortgeleden is Irene Mouthaan de Compost Company Cooperatief U.A. gestart. Een jong Almeers bedrijf dat ├ęchte Almeerse compostproducten maakt. Wormencompost, bokashicompost (“Compashi”), schimmelcompost, mulch, kruidengieren en nog veel meer. Het principe van de voortbrengketen van…


Inspectie Waterschap

Waterschap Zuiderzeeland is in Oosterwold begonnen met de inspectie van de werking van de afvalwatersystemen. Uit elke controleput, meestal na een helofytenfilter, wordt voor vier verschillende laboratoriumonderzoeken watermonsters getapt. De resultaten worden vergeleken met de…